Om het risico op besmetting/verspreiding met het coronavirus te minimaliseren, houden wij de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD op de voet.

Wij hebben de volgende voorzorgsmaatregelen binnen ons bedrijf doorgevoerd:

  • Er wordt geen hand gegeven bij binnenkomst en vertrek.
  • Onze medewerkers zijn zich extra bewust van hygiëne binnen en buiten uw voertuig. Handen wassen rondom het onderhoud of reparatie is hier dan ook verplicht gesteld.
  • Wij verzoeken onze klanten de minimale afstand van 1,5 meter in acht te nemen en niet onnodig binnen de bedrijfsruimtes te wachten.
  • Wij geven voorrang aan klanten die de vitale beroepen ondersteunen.
  • Wij verzoeken klanten die hoesten of verkouden zijn een andere afspraak te maken.
  • Wij monitoren onze medewerkers of zij gezond en fit zijn. Bij twijfel, verzoeken wij onze medewerkers dringend thuis te blijven of vanuit huis werkzaamheden te verrichten.

Vooralsnog zullen wij werkzaamheden blijven uitvoeren voor onze klanten en leveranciers. Zij krijgen bij ons de hoogste prioriteit. Mochten de maatregelen nog verder aangescherpt worden, dan zullen wij weer passende maatregelen nemen.

Wij houden nauw contact met onze brancheorganisaties en volgen alle richtlijnen vanuit de overheid op. Indien er sprake zal zijn van een LockDown zal Boonstoppel Truckservice vanuit de brancheorganisatie geïnformeerd worden of wij voor klanten en/of leveranciers van vitale beroepen reparaties mogen blijven uitvoeren. Wanneer Boonstoppel Truckservice wordt aangemerkt als een ondersteunend bedrijf voor vitale processen, dan is ons beleid dit ook daadwerkelijk te doen, al dan niet in ploegendienst.

Wij zijn ons er ook van bewust dat bovenstaande een momentopname is en zullen u, indien er verdere veranderingen optreden, opnieuw op de hoogte stellen.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment